Kolumny Diora + wzmak stagemaster 2000 ?

O problemach z nagrywaniem oraz nagłośnieniem.