Scott Henderson, Zbigniew Krebs, Leszek Laskowski w Poznaniu