BC Rich Revenge identyfikacja

O gitarach basowych ogólnie.