What do you know about dedicated team?

Luźne rozmowy na różne tematy.